Tours

7 days / 6 nights

Best of Belarus

Minsk | Dudutki | Nesvizh | Brest | Belovezhskaya Puscha | Kossovo | Ruzhany | Grodno | Mir

3 days/2 nights

Visa Free Belarus

Brest | Brest fortress | Belovezhskaya Puscha | Ruzhany | Grodno

7 days / 6 nights

Best of Belarus Fixed

Minsk | Dudutki | Nesvizh | Brest | Belovezhskaya Puscha | Kossovo | Ruzhany | Grodno | Mir

8 days / 7 nights

Highlights of Belarus

Minsk | Vitebsk | Polotsk | Belarusian village | Grodno | Ruzhany | Brest | Belovezhskaya Puscha | Nesvizh | Mir | Dudutki

8 days / 7 nights

Belarus Explorer

Minsk | Nesvizh | Mir | Grodno | Belovezhskaya Pushcha | Brest | Pinsk | Pripyatsky National Park

6 days / 5 nights

Legends of nobility

Minsk | Mir | Novogrudok | Lida | Grodno | Kossovo | Ruzhany | Nesvizh

8 days / 7 nights

Jewish Heritage in Belarus

Minsk Jewish heritage sites | Volozhin | Vishnevo | Rakov | Ivye | Slutsk | Lahva | Pinsk | Motol | Ivanovo | Brest | Ruzhany | Slonim | Grodno | Radun | Lida | Novogrudok | Mir