Tours

6 days / 5 nights

Legends of nobility

Minsk | Mir | Novogrudok | Lida | Grodno | Kossovo | Ruzhany | Nesvizh

8 days / 7 nights

Jewish Heritage in Belarus

Minsk Jewish heritage sites | Volozhin | Vishnevo | Rakov | Ivye | Slutsk | Lahva | Pinsk | Motol | Ivanovo | Brest | Ruzhany | Slonim | Grodno | Radun | Lida | Novogrudok | Mir