Tours

7 days / 6 nights

Best of Belarus Fixed

Minsk | Dudutki | Nesvizh | Brest | Belovezhskaya Puscha | Kossovo | Ruzhany | Grodno | Mir

8 days / 7 nights

Highlights of Belarus

Minsk | Vitebsk | Polotsk | Belarusian village | Grodno | Ruzhany | Brest | Belovezhskaya Puscha | Nesvizh | Mir | Dudutki

6 days / 5 nights

Legends of nobility

Minsk | Mir | Novogrudok | Lida | Grodno | Kossovo | Ruzhany | Nesvizh