Tours

7 days / 6 nights

Best of Belarus Fixed

Minsk | Dudutki | Nesvizh | Brest | Belovezhskaya Puscha | Kossovo | Ruzhany | Grodno | Mir

9 days / 8 nights

Discover Belarus

Minsk | Khatyn | Vitebsk | Belarusian Farmstead | Polotsk | Mir | Brest | Belovezhskaya puscha | Nesvizh

8 days / 7 nights

Belarus Explorer

Minsk | Nesvizh | Mir | Grodno | Belovezhskaya Pushcha | Brest | Pinsk | Pripyatsky National Park

8 days / 7 nights

Jewish Heritage in Belarus

Minsk Jewish heritage sites | Volozhin | Vishnevo | Rakov | Ivye | Slutsk | Lahva | Pinsk | Motol | Ivanovo | Brest | Ruzhany | Slonim | Grodno | Radun | Lida | Novogrudok | Mir