Tours

8 days / 7 nights

Highlights of Belarus

Minsk | Vitebsk | Polotsk | Belarusian village | Grodno | Ruzhany | Brest | Belovezhskaya Puscha | Nesvizh | Mir | Dudutki

9 days / 8 nights

Discover Belarus

Minsk | Khatyn | Vitebsk | Belarusian Farmstead | Polotsk | Mir | Brest | Belovezhskaya puscha | Nesvizh

5 days / 4 nights

In & Around Minsk

Minsk | National Art Museum | WWII Museum | Stalin Line | Mir | Nesvizh | Belarusian Farmstead

8 days / 7 nights

Belarus Explorer

Minsk | Nesvizh | Mir | Grodno | Belovezhskaya Pushcha | Brest | Pinsk | Pripyatsky National Park

6 days / 5 nights

Legends of nobility

Minsk | Mir | Novogrudok | Lida | Grodno | Kossovo | Ruzhany | Nesvizh

8 days / 7 nights

Jewish Heritage in Belarus

Minsk Jewish heritage sites | Volozhin | Vishnevo | Rakov | Ivye | Slutsk | Lahva | Pinsk | Motol | Ivanovo | Brest | Ruzhany | Slonim | Grodno | Radun | Lida | Novogrudok | Mir